Λίστα Δώρων 2021

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ - 20 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ

11/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

BP - 20 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ

10/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

4GIFTS - 6 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ

09/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

PUBLIC - 20 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ

08/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

BP - 40 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ

07/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

PUBLIC - 20 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ

06/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

ΠΛΑΙΣΙΟ - 20 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ

05/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ - 20 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ

04/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

BP - 40 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ

03/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

ΙΚΕΑ - 20 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ

02/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.

INTERSPORT - 20 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ

01/2021

Η κλήρωση πραγματοποιείται στο τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και αφορά στις αγορές του προηγούμενου μήνα.